Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

Derhan Tekstil Konf. Enerji San. ve Tic. A.Ş. olarak biz; çevreyi, sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olarak görüyor, gelecek yaşama en değerli mirasımız olan kaliteli bir hayatı sunabilmek için çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden, ulusal, bölgesel kanun hükümlerine ve müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalarak,

Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almayı,

Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmayı,

İlke olarak sürdürülebilir, izlenebilir, doğa dostu kumaşlarımızın üretimi için uluslararası geçerliliği olan GOTS, OCS, GRS, RCS, BCI, OEKOTEX ve bunun gibi standartlara uygun üretim yapmayı ve müşterilerimize ilgili sertifikaları sunmayı,

“Çevre Mevzuatı” kapsamında çevreye kirletici etkisi olan her türlü faaliyeti izlemeyi ve kontrol etmeyi,

Atık yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı, faaliyetlerimiz esnasında oluşan atıklarımızı kaynağında azaltacak önlemler almayı, atık oluşumu kaçınılmaz ise atıkların geri dönüştürülmesini veya bertarafını sağlamayı,

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumlarda, çalışanlarımıza ve çevreye olacak etkileri en az düzeye indirecek tedbirleri almayı,

Tüm çalışanlarımızın çevresel duyarlılığını arttırmayı ve bireysel sorumluluk kazandırmak amacıyla eğitmeyi,

Ürün ve proseslerle ilgili proje çalışmalarımızda çevresel etkiler dikkate alınarak çevreyi koruyarak çalışmayı,

Enerji ve su gibi doğal kaynakları verimli kullanmayı,

Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlamayı, iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmeyi, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı arttırmayı,

Üretim ve diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen uygunluk yükümlülüklerini sağlamayı,

Yaşadığımız dünyanın korunmasına yönelik yapılan her türlü çalışmalara Derhan Tekstil Konf. Enerji San. ve Tic. A.Ş. olarak aktif bir şekilde katılacağımızı, iş birliği faaliyetlerinde bulunacağımızı taahhüt ederiz.